ISWA svetski kongres, Novi Sad 19/09/2016 u 17:00 Room 6 #metalrecyclesforever

16.09.2016

ISWA Svetski kongres o upravljanju otpadom počinje u ponedeljak 19.09.2016 u Novom Sadu u Master kongres centru u okviru novosadskog sajma, a mi ćemo imati priliku da predstavimo koncept#metalsrecycleforever prvog dana u 17.00 Room 6
http://www.iswa2016.org/

International Solid Waste Association

ISWA (Međunarodna asocijacija čvrstim otpadom)  je globalna , nezavisna i neprofitna organizacija čiji rad je fokusiran na promociju odnosno razvoj stručnog i održivog upravljanje otpadom. Vizija udruženja je čista planeta čiji otpad se efikasno koristi i čija se količina konstanto smanjuje. Takav otpad se zatim sakuplja, reciklira i tretira na adekvatan način omugućavajući svakome da ostvari svoje pravo na okruženje sa čistim vazduhom, vodom , morem i zemljištem.

Najvažnije stručni skup koji organizuje ISWA je Godišnji ISWA svetski  kongres . Ovo je događaj koji okuplja na jednom mestu i povezuje sve strane zainteresovane za globalni problem čvrstog otpada . Svake godine, predstavnici naučne i stručne javnosti , globalnih korporacija iz ove oblasti kao i politički i državni zvaničnici aktivno učestvuju u svetskom kongresu.

Posle 30 godina , Međunarodna asocijacija čvrstim otpadom(ISWA) je, po prvi put poverila zemlji iz jugoistočne Evrope da organizuje svetski kongres - 2016 u Novom Sadu. Ovaj kongres će obezbediti Srbiji aktivnu ulogu u globalnom pokretu koji vodi ka očuvanju i poboljšanju naše planete.