U dogovoru sa Kreativa Unlimited agencijom i kompanijom Coca-Cola,  prva saradnja na semplinzima Coca-Cole počela je 11.avgusta 2017. godine.Od 11. avgusta do sada smo se pojavili zajedno na preko 7 semplinga. Događaji na kojima smo nastupili su Open Air Cinema i Beogradski noćni market. Rezultat dosadašnjeg zajedničkog angažmana je preko 2400 sakupljenih i recikliranih limenki. Edukovali smo više od 1000 posetilaca o značaju reciklaže limenki.

Ušteda u energiji koju smo ostvarili recikliranjem 2400 limenki:
-7200 sati besprekidnog gledanja plazma televizora
-270 kg CO2 nije ispušteno u atmosferu
-skoro pet novih bicikli nastaje od 2400 recikliranih limenki
-2400 sijalica od 60W je moglo da radi po 26 sati.