Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće je aktivna lokalno od 2005 godine i osnovana je kao neprofitna organizacija od strane Ball Packaging Europe, Beograd – Fabrike za proizvodnju limenki. Kroz 11. godina postojanja sarađivali smo sa 430 škola u 210 opština i prikupili smo preko 35 tona limenki. Kroz našu mrežu edukovano je preko 2000 dece. I ponosni smo na rezultate koje smo postigli zajedno sa vama.

 

Od ove godine, odnosno školske 2017/18 zvanično redizajniramo  projekat “Limenka po limenka”,i umesto tog projekta recan Fondacija se odlučila da će podržati dva programa na teritoriji Srbije.

  • “Za čistije i zelenije škole Vojvodine” je projekat koji se odvija već deset godina na teritoriji AP Vojvodine i ima za cilj da podstakne uređenje školskih dvorišta, uređenje učionica, razvrstavanje otpada, kao i mnoge druge ekološke akcije. Kontakt osoba na ovom programu je Tamara Orlović, njen e-mail je: Orlovic@vojvodina.gov.rs. Svako ko želi da se uključi może je kontaktirati.
  • “Eko-škole“ je projekat koji realizuju Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, cilj im je da edukuju mlade ljude i ohrabre ih da aktivno zaštite životnu sredinu. Projekat počinje u učionici, proširuje se u školi i na kraju promoviše promene u zajednici. Kontakt osoba na ovom projektu je: Aleksandra Mladenović, njen e-mail je: amladenovic71@gmail.com.

 

Kroz ova dva navedena projekta će biti osmišljen sistem nagrađivanja za škole koje sakupe najveće količine limenki pa se nadamo da ćete se priključiti jednom od njih. Logistika opremanja škola sa kantama za reciklažu, kesama, edukativnim materijalom kao i predavanjima o reciklaži limenki i dalje nastavlja da postoji i tu smo vam na raspolaganju. Takođe, pošto smo imali veoma lepu saradnju sa većinom škola u našem projektu, svako ko sakupi iznad 1000 kg limenki dobiće nagradu direktno od recan Fondacije. Dovoljno je da nam pošaljete otpremnicu o recikliranim količinama.  Jedna od novina ove godine je da naša fondacija neće organizovati prevoz prikpuljenih limenki , ali na sajtu http://svakalimenkaseracuna.rs/gde-reciklirati imate neophodne informacije o svim reciklerima na teritoriji Srbije.