Reciklaža limenki – čuva energiju, prirodne resurse i smanjuje količinu gasova staklene bašte.

Reciklaža metala je jedna od začetnika reciklažnog procesa. Ljudi su odavno prikupljali i topili materijal za ponovno korišćenje mnogo pre nego što je sam termin „reciklaža“ uopšte postojao. Krenula je sa prvom obradom metala, kada su ljudi pretapali mačeve u štitove, štitove u vrhove strela i slično.

Sve limenke za piće su 100% reciklabilne i to beskonačan broj puta. Reciklaža limenki smanjuje potrošnju prirodnih resursa, a ujedno se smanjuje količina otpada koji ide na deponije.

Reciklirani metal ima potpuno iste karakteristike kao sirov materijal – ali je potrebno manje od 25% energije za njegovu proizvodnju. Reciklažom 10g limenke gubi se samo 0,4g aluminijuma, a nova limenka se zahvaljujući jednostavnom procesu reciklaže za samo 60 dana vraća u upotrebu. Kada ovaj podatak uporedimo sa činjenicom da je 8.3 milijarde tona plastike i dalje u prirodi, ne čudi što se limenka smatra za ambalažu koja je najbolji odgovor na zagađenje ambalažnim otpadom.

Limenka čuva proizvod u sebi i to je jedna od njenih u prednosti u odnosu na ostalu ambalažu. Pića i napitke štiti od svih spoljnih uticaja, nesalomiva je, a lako ju je i ohladiti. Ukoliko ispustite vašu limenku, ona se neće razbiti uprkos tome što je zid limenke na sredini tanji od ljudske vlasi kose.

Limenka je potpuno održivi proizvod, napravljen od jednog materijala, koji se može beskonačno reciklirati bez gubitka kvaliteta. Od 500 recikliranih limenki može se napraviti jedan bicikl. Energija koja se sačuva recikliranjem četiri aluminijumske limenke za piće može pokretati mašinu za pranje veša jedan sat ili električno ćebe osam sati. Jedna reciklirana limenka uštedi toliko energije da može da je koristi televizor tokom tri sata. Energija dobijena reciklažom može da se iskoristiti da naš mobilni telefon radi danima.

Ne zatvarajte krug ponovne upotrebe aluminijuma jer svaka limenka se računa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *