Branka Davidović, učiteljica iz OŠ “Žarko Zrenjanin” iz Kačareva je naš prvi #najrecikler.

Ona se pridružila našem projektu pre 8 godina i zajedno sa đacima i njihovim roditeljima već na 2. polugodištu prve godine došla je do 3. mesta na listi sakupljača u Srbiji.⁣

Svih narednih godina su bili u samom vrhu, sa sakupljenih 600 – 1000 kg limenki za reciklažu godišnje. Od zarada i dobijenih nagrada realizovali su godišnje od 4-8 fantastično osmišljenih i bogatih ekskurzija i izleta, posetili mnoga mesta Vojvodine i šire. ⁣

U oktobru 2018. godine od novca zarađenog reciklažom limenki, uspeli su da svom drugu Akiju, koji boluje od celebralne paralize, kupe invalidski tricikl da može da vežba i sam ga vozi do škole.⁣

Svemu ovom je inicijalna kapisla bila ideja “Limenka po limenka”, na šta su i danas veoma ponosni. Filmovima o preradi iskorišćenih limenki za piće (dobijenih od Recana), edukovala su i tu prvu generaciju roditelja đaka prvaka, a oni su priču širili dalje. Svako je imao zadatak da uključi još 4-5 porodica svojih prijatelja, rođaka i komšija. Oni su ti koji uz Brankinu koordinaciju 2 x godišnje u školsko dvorište dovozili sakupljene limenke. I tako već godinama Branka Davidović i njena sada već treća generacija učenika verno učestvuju u projektu Recan fondacije za povraćaj i preradu iskorišćenih aluminijumskih limenki za piće.

U decembru ove školske godine predali su 487 kg limenki.

Zbog raznih problema u otkupu drugih sirovina, smanjenim obimom rade na sakupljanju ostalog otpada za reciklažu, ali ne odustaju! I dalje su u pitanju tone papira, stakla, PET ambalaže, najlona i otpadne plastike.

Narednih nedelja objavljivaćemo još priča na temu #najrecikler o ljudima koji su doprineli da Srbija bude bolje mesto za život u segmentu reciklaže. ⁣

Neke od ovih priča će vas, nadamo se, inspirisati da već danas uradite nešto korisno. ⁣

Ne prekidajte krug ponovne upotrebe aluminijuma jer #svakalimenkaseracuna ♻️⁣

Branka Davidović