Udruženje Živimo zajedno postoji od 1997. godine od kada pruža pomoć i podršku osobama sa intelektualnim smetnjama u razvoju kroz raznovrsne aktivnosti, a u skladu sa njihovim mogućnostima i interesovanjima.⁣⁣
⁣⁣
2005. godine počinje saradnja sa nama i od tada se udruženje bavi reciklažnim aktivnostima. Na početku su njihovi korisnici sami donosili reciklažni materijal – uključujući i limenke, a kasnije su počeli da sakupljaju reciklažni materijal i od građana i partnera. Prihod od predatih limenki uplaćuje se udruženju i koristi se za finansiranje aktivnosti osoba sa smetnjama u razvoju.⁣⁣
⁣⁣
Presa koja je obezbeđena 2014. godine na obeležavanju Dana planete Zemlje i danas se svakodnevno koristi u reciklažnim aktivnostima udruženja i većina korisnika sa lakoćom i bez asistencije može da rukuje istom.♻️⁣⁣
⁣⁣
2018. godine Recan fondacija i Ball Packaging Europe su doniralu Udruženju million i po dinara, od čega je kupljen kombi kojim sami odvoze sakupljen reciklažni materijal.⁣⁣
⁣⁣
Najznačajnija dimenzija ove saradnje je to što angažovanje osoba sa smetnjama u razvoju na aktivnostima reciklaže limenki predstavlja vid radne terapije i doprinosi razvoju njihovih socijalnih i drugih veština.

Udruženje Živimo zajedno je #najrecikler i izuzetno smo ponosni na činjenicu da je 2012. godine dobilo dozvolu za sakupljanje i transport sekundarnih sirovina, uključujući i limenke, od Ministarstva zaštite životne sredine, čime su njihove reciklažne aktivnosti  dobile na legitimitetu.

Udruženje Živimo zajedno