Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ realizuje se od 2009. godine, a s obzirom da su u njegovom fokusu deca, krajnje je jedinstven i poseban. Nastao je sa ciljem da se ojača i podigne svest, ali i lična odgovornost za brigu o životnoj sredini. On podstiče aktivnosti koje doprinose negovanju i očuvanju čistijeg i zelenijeg prostora, kako u predškolskim ustanovama, tako i u osnovnim i srednjim školama, ali i lokalnim sredinama.

Ovaj Program ujedno doprinosi činjenici da deca budu prepoznata kao ključni činilac, buduća snaga, kada je oblast zaštite životne sredine u pitanju.

Prepoznavanje važnosti ovog Programa rezultiralo je jačanjem partnerstva, pa je ojačan i sam Program. Danas u njemu aktivno učestvuje čak pet sekretarijata Pokrajinske vlade (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo), RECAN – fond za reciklažu limenki, Pokret gorana Vojvodine, Grad Novi Sad, JMU „Radio-televizija Vojvodine“, JP „Vojvodinašumeˮ, „Lafarge“ Beočinska fabrika cementa, Svetska organizacija za prirodu Adria – Srbija (WWF), Udruženje „Čepom do osmehaˮ, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pokret gorana Sremska Mitrovica, kao i Retro digital agency d.o.o. – Kreativna marketinška digitalna agencija.

Svake godine, na jesen, raspisuje se Javni poziv za učešće u Program, vaspitno-obrazovne ustanove šalju svoje prijave i u periodu od novembra tekuće, pa do maja naredne godine realizuju svoje planirane aktivnosti i dostavljaju Izveštaj o realizovanim aktivnostima. Najuspešnije ustanove dobijaju nagradu koja obuhvata jednodnevni izlet za decu i nastavnike u NP „Fruška gora“, SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“, SRP „Gornje Podunavnje“, SRP „Deliblatska peščara“, SRP „Bagremara“, obilazak Sremskih Karlovaca, kao i seminar namenjen prosvetnim radnicima sa akcentom na ekološko obrazovanje.

Proteklih godina, na Javni poziv za učešće u realizaciji Programa, odazvalo se preko 70% ukupnog broja vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji APV, a s obzirom da je prethodna školska godina bila jubilarna – 10 godina kontinuirane realizacije Programa, nagrađeno je rekordnih 60 vaspitno-obrazovnih ustanova i čak oko 1250 učenika.

Uključivanjem u Program „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, svaki partner ukazuje na važnost zaštite životne sredine i ima mogućnost da na najbolji način prezentuje svoju instituciju.

Zajedničkim aktivnostima doprinosimo kontinuiranoj realizaciji Programa i u drugoj deceniji njegovog postojanja, radimo na edukaciji dece i činimo sve, da kroz organizovanje nagradnih izleta, omogućimo boravak u prirodi i zdrav život.

Od samog početka realizacije Programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“, od 2009. godine, RECAN – fond za reciklažu limenki je prepoznao njegovu vrednost i priključio se kao izuzetno važan partner, i u edukativnom i u finansijskom smislu. Zajedničkim naporima, godinama se radilo na usavršavanju Programa sa ciljem da pored aktivnosti koje doprinose edukaciji dece u oblasti zaštite životne sredine i svaka institucija da neki svoj pečat. U poslednjih nekoliko godina, dogovoreno je da se poseban akcenat stavi upravo na sakupljanje limenki, što je dalo fantastične rezultate. Zahvljujući stalnom prisustvu RECAN – a i njegovoj vidljivosti, vaspitno – obrazovne institucije svake godine, u okviru Programa, sakupljaju sve veći broj limenki.

Rekordan broj sakupljenih limenki ostvaren je u prethodnoj, jubilarnoj godini, kada je sakupljeno neverovatnih 3778,11 kg.